Từ năm 1990, Nhà nước ban hành hai đạo luật dành cho doanh nghiệp, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam. Sau gần 30 năm kề từ khi có những đạo luật đầu tiên cho doanh nghiệp, bộ mặt kinh tế – xã hội của Việt Nam thay đổi rõ rệt, trở thành một vùng đất có nền kinh tế năng động, nhiều tiềm năng và thu hút đầu tư.

Luật doanh nghiệp (còn được gọi là luật kinh doanh hoặc luật công ty) là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh các quyền, quan hệ và hành vi của ngườicông tytổ chức và doanh nghiệp. Thuật ngữ này đề cập đến thực tiễn pháp lý của pháp luật liên quan đến các tập đoàn, hoặc lý thuyết của các công ty. Luật doanh nghiệp thường mô tả luật liên quan đến các vấn đề xuất phát trực tiếp từ vòng đời của một tập đoàn.[1] Do đó, nó bao gồm việc hình thành, tài trợ, quản trị và cái chết của một công ty.

Mới nhât các Doanh nghiệp cần nắm được Luật Doanh Nghiệp Số 59/2020/QH14

Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Doanh nghiệp

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 59/2020/QH14
Ngày ban hành 17/06/2020
Ngày có hiệu lực 01/01/2021
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật Doanh nghiệp
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật

Click xem chi tiết  427301

Hoặc bấm Link”  https://daotaoaz.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/427301.pdf