Đại học Northumbria, Anh Quốc

Thạc sĩ Quản trị Tài chính, đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu mối tương quan giữa hiệu quả của ban kiểm toán nội bộ và chi phí kiểm toán trong các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên FTSE 100 ở Anh Quốc năm 2009.

CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT THỜI GIAN BÀI BÁO
1 01/05/2016 Trách nhiệm xã hội trong các doanh nghiệp Nhà nước: kinh nghiệm từ Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam
2 01/10/2016 Pháp luật về cho vay tiêu dung tại Việt Nam hiện nay
3 01/10/2016 Hiệp định TPP về sở hữu trí tuệ và những thách thức cho các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam – một số giải pháp khắc phục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0972.002.669