CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1
2 01/01/2016 Đề tài cấp trường năm 2016: Đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của các nguồn lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/09/2003 01/10/2011 Đại học giao thông vận tại Giảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn kinh tế BCVT
2 01/10/2011 31/10/2014 Đại học aix marseille, cộng hòa Pháp Nghiên cứu sinh
3 01/01/2016 31/12/2016 Đại học giao thông vận tải Đề tài cấp trường năm 2016: Đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của các nguồn lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 01/11/2010 Giải pháp thúc đẩy sự trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông
2 01/11/2010 Nghiên cứu thực trạng đạo đức kinh doanh trong bưu chính viễn thông
3 01/12/2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0972.002.669