HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 19/11/1991 30/06/1997 Trường ĐH tổng hợp Đường sắt Mátxcơva, LB Nga 1997: ThS. Thống kê, Kế toán, Kiểm toán, Trường ĐH tổng hợp Đường sắt Mátxcơva– LB Nga, miit.ru
2 01/08/1997 04/06/2001 Trường ĐH tổng hợp Đường sắt Mátxcơva, LB Nga 2001: Tiến sĩ Kinh tế ngành Kinh tế và quản lý; Phương pháp toán trong kinh tế, Trường ĐH tổng hợp Đường sắt Mátxcơva– LB Nga, miit.ru
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 12/01/2000 Phạm Thị Lan Anh, Những đặc thù trong tự động hóa quá trình tài chính của doanh nghiệp, MIIT, Matxcova 2000
2 25/11/2000 Grigoriev. G.G, Phạm Thị Lan Anh, Sự ảnh hưởng của cơ cấu vốn lên kết quả tài chính, MIIT, Matxcova 2000
3 20/03/2001 Phạm Thị Lan Anh, Mối quan hệ giữa các mục tiêu khi tự động hóa phân tích tình trạng tài chính của doanh nghiệp, MIIT, Matxcova 2001.
4 20/03/2001 Phạm Thị Lan Anh, Sử dụng CASE- công cụ phân tích để thiết kế hệ thống thông tin cho phân tích nguồn tài chính doanh nghiệp, MIIT, Matxcova 2001
5 08/06/2008 Phạm Thị Lan Anh, Một số biện pháp hạn chế rủi ro tỷ giá hối đoái trong cơ chế thị trường mở, Tạp chí khoa học giao thông vận tải, 2008
6 07/09/2011 Phạm Thị Lan Anh, Bảo hiểm thất nghiệp và hạch toán kế toán bảo hiểm thất nghiệp, Tạp chí khoa học giao thông vận tải, 2011.
7 08/09/2012 Phạm Thị Lan Anh, Một số vấn đề trong hạch toán kế toán các khoản dự phòng, Tạp chí khoa học giao thông vận tải, 2012.
8 15/04/2014 Phạm Thị Lan Anh, Đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu lực của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, Tạp chí Giao thông vận tải, 2014.
SÁCH XUẤT BẢN
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 01/01/2008 Bài giảng “ Lý thuyết hạch toán kế toán”. Chủ biên
2 01/01/2013 Bài giảng “Tài chính tiền tệ”. Chủ biên
3 01/01/2014 Bài giảng “Định giá tài sản” . Chủ biên
4 01/01/2014 Bài giảng “Kế toán tài chính 1”. Tham gia
5 01/01/2016 Bài giảng “Kế toán tài chính 2”. Tham gia
6 01/01/2016 Giáo trình “Nguyên lý kế toán”. Chủ biên
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 15/09/2012 31/12/2016 10 học viên Học viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0972.002.669