GIỜI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN

Thầy: Lê Công Thành 

Bằng cấp chuyên môn: Tiến sỹ – Đại học GTVT đường sắt MATXCƠVA

Chuyên ngành: Xây dựng và quản lý xây dựng đường sắt

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm KHCN Giao thông đô thị và đường sắt – Viện KH&CN Giao thông vận tải

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

Hiện nay Thầy tham gia xây dựng chương trình và giảng dạy các khóa ngắn hạn chuyên môn về “Vận tải” tại Trung tâm đào tạo AZ

1.Các đề tài, Dự án, nhiệm vụ nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn

STT Thời gian Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì
1 01/2009 – 12/2009 Chủ trì đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế lớp bảo vệ nền đường sắt  bằng cấp phối đá cát, mã số: DT094024
2 07/2011- 12/2011 Chủ trì đề tài cấp Bộ : Xây dựng mô hình xác định các mối nguy hiểm về mặt đại chất công trình nền đường sắt dưới tác động của yếu tố thời tiết, mã số : DT110318
3 3/2017 – 3/2018 Chủ trì đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng sổ tay động lực học đường sắt khô 1345, mã số: DT 174020
4 01/2008 – 12/2008 Chủ trì đề tài cấp cơ sở: nâng cao chất lượng xây dựng nền đường sắt. mã số:  T2008-CT-9
5 01/2010 -12/2010 Chủ trì đề tài cấp cơ sở: Các phương pháp đặc biệt trong xây dựng metro
6 01/2015 -12/2015 Chủ trì đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phân tích độ ổn định làm việc
7 1/2010 – 12/2010 Tham gia đề tài cấp Bộ:  Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thi công cơ giới kiến trúc tầng trên khi xây dựng mới tuyến đường sắt, mã số: DT 094023
8 7/2012 – 7/2014

 

Tham gia đề tài cấp Bộ:  Nghiên cứu xác định yêu cầu kỹ thuật đối với ghi đường lồng cự ly 1000/1345 mm đảm bảo an toàn chạy tàu ĐS  bằng phương pháp quan trắc  và thử nghiệm
STT Thời gian Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia
1 1/2013 – 12/2013 Tham gia đề tài cấp Bộ: Đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất an toàn chạy tàu trong quá trình bốc xếp, vận chuyển apatit, xây dựng mô hình xử lý , mã số : DT 13507
2 1/2016 – 12/2016 Tham gia đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, Kiểm nghiệm tính năng năng an toàn, chống trật ray của đoàn tàu trên một số tuyến đường sắt đô thị , DT 164005
3 1/2016 – 12/2016 Tham gia đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, lựa chọn các thông số kỹ thuật cơ bản cho đường sắt tốc độ cao (từ 160km/h đến 200km/h) phù hợp với điều kiện Việt Nam, DT 164053
4 3/2017 – 3/2018 Tham gia đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý, vận hành, khai thác và duy tu bảo dướng đường sắt đô thị tại Việt Nam, DT 174069

 

2. Giải thưởng (về KH&CN về chất lượng sản phẩm…)

STT Thời gian Hình thức và nội dung giải thưởng
1 2014 Giấy khen của ĐH GTVT về thành tích hoạt động KHCN cấp Bộ

 

3. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN

STT Số lần Hình thức Hội đồng
1 9 Phản biện đề tài NCKH cấp Bộ
2 2 Tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp nhà nước
3 2016 tới nay Tham gia hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (cục quản lý chất lượng xây dựng thuộc Bộ Xây dựng:chuyên gia đường sắt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0972.002.669