CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 01/06/2013 Nhận diện vận tải đa phương thức (đồng tác giả). Tạp chí Hàng hải Việt Nam
2 01/10/2015 Ứng dụng mô hình logit đa thức vào lựa chọn vị trí của doanh nghiệp Logistics (đồng tác giả); Tạp chí Giao thông vận tải.
3 28/02/2017 Mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội thực trạng và giải pháp (đồng tác giả); Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 56, tháng 02/2017.
SÁCH XUẤT BẢN
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 28/05/2016 Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học (tham gia) – Trường Đại học Giao thông Vận tải.
2 08/05/2017 Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị (tham gia) – Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0972.002.669