CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 15/10/2007 Dynamic Motorcycle Unit and Mean Stream Speed under Mixed Traffic Conditions on Urban Roads. Tạp chí: Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.7, pp. 2439-2453
2 01/01/2010 Location Choice Model for Logistic Firms with Consideration of Spatial Effects. Tạp chí: Journal of the Transportation Research Board, Washington, D.C.pp.17-23
3 20/10/2010 Motorcycle Equivalent Units of Bus based on Delay at Signalized Intersections in Urban Road. Hội thảo: Conference in Surabaya,Indonesia
4 20/12/2010 Methodology for Motorcycle Equivalent Unit at Road- Segments in Urban Road. Hội thảo: Conference in Washington, D.C,USA.
5 10/10/2011 Comparative Analysis of Bus Lane Operations in Urban Roads using Microscopic Traffic Simulation. Tạp chí: Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.8, Jeju, Korea, 2011
6 10/10/2011 An Analysis on Traffic Accidents on Undivided Expressway in Cold and Snow Area. Tạp chí: Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.8.pp. 2020-2030
7 01/11/2011 The Influence of Accessibility on Logistic Firm Location Choice. Tạp chí: Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.10.
8 15/06/2012 Firm relocation patterns incorporating spatial interactions. Tạp chí: The Annal of Regional Science, Springer-Verlag 2012. DOI: 10.1007/s00168-012-0523-3.
9 10/11/2012 Estimating Capacity and Motorcycle Equivalent Units on Urban Roads in Hanoi. Tạp chí: Journal of the American Society of Civil Engineering, 138 (6), pp.776-785.
10 25/12/2012 A Micro-Simulation Model for Firm Relocations. Hội thảo: Conference in Hong Kong,China
11 05/05/2015 Ứng dụng mô hình logit đa thức vào lựa chọn vị trí của doanh nghiệp vận tải. Tạp chí GTVT
12 01/06/2015 Ứng dụng mô hình logit đa thức vào lựa chọn phương tiện vận tải. Tạp chí Khoa Học GTVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0972.002.669